Wzc Ter Burg bestaat uit acht afdelingen. Elke afdeling beschikt over een team van gekwalificeerd personeel dat instaat voor het welzijn en de dagelijkse verpleging en verzorging van elke bewoner.

Onze 2 afdelingsteams bestaan uit verpleegkundigen, zorgkundigen en hotelpersoneel. De hoofdverpleegkundige coördineert samen met de verpleegkundigen het geheel van de zorgen. Het vaste nachtteam, met telkens een verpleegkundige en 2 zorgkundigen zorgen elke nacht voor een professionele dienstverlening. De coördinerend en raadgevend arts staat de directie en de verpleegteams bij voor medische raadgevingen, maar elke bewoner is vrij een behandelende arts naar keuze aan te duiden.

Daarnaast staat het woonteam. Zij organiseren de activiteiten in het woonzorgcentrum. Dagelijks gebeurt er wel iets, zodat er voor elk wat wils is. Ook is er nog ruimte voor individuele begeleiding. Vrijwilligers helpen het woonteam bij grotere activiteiten.

Onze ergotherapeuten zorgen dagelijks voor individuele begeleiding van de bewoner, namelijk door: ADL (activiteiten van het dagelijks leven) waarbij er nagegaan wordt wat de bewoner nog eventueel zelf kan en hoe er terug meer zelfstandigheid kan opgebouwd worden, comfortbaden en aromatherapie.

Aan het onthaal en het secretariaat kan men terecht voor allerlei inlichtingen van administratieve, financiële en praktische aard.

De kamers worden wekelijks volledig gepoetst door eigen onderhoudspersoneel. Dagelijks krijgen de kamers een kleine opfrisbeurt. De gemeenschappelijke ruimten worden wekelijks onderhouden of meer indien nodig.

De technische dienst staat in hoofdzaak in voor het herstellen van defecten in het woon- zorgcentrum, onderhoud van toestellen, opbeurten van kamers en gemeenschappelijke ruimten.