Jaarlijks lopen hier studenten van verscheidene scholen stage. Wij ontvangen en begeleiden de studenten graag tot deskundige en vriendelijke zorg- en/of verpleegkundigen die elke bewoner zorgwaardig helpen.

In elk team is er een stagementor die de studenten begeleidt en steunt. Maar ook de andere teamleden die met de student samenwerken, helpen de student. Zij delen met plezier hun ervaring en kennis met onze studenten, zonder te betuttelen. Een stage betekent een volwaardig lid van ons team.

Tijdens de stage wordt er niet enkel aandacht besteed aan de verzorging van de bewoner. Wij vinden het even belangrijk dat de studenten de nodige aandacht besteden aan een aangename daginvulling voor de bewoners, individueel of in groep, en een huiselijke sfeer leren creëren. Hiervoor kunnen zij beroep doen op de kennis en ervaring van het woonteam.

Tijdens de weekends en de schoolvakanties zijn studenten ook altijd welkom om hier als jobstudent te komen werken en ervaring op te doen. Ook dan krijgen ze de nodige begeleiding van het team.