Wzc Ter Burg wil van ons huis een thuis maken voor de bewoners. Bij jou thuis voel je je veilig. Dit willen we ook bij onze bewoners. Daarom hebben we ook aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, meer bepaald de gegevens en data.

De gegevens die we verzamelen, zijn bedoeld voor zorg en kwaliteit in het huis. Voor niets anders. Daarom vertellen we ook steeds duidelijk en transparant waarvoor we gegevens vragen of nodig hebben. Het bewaren van die gegevens is ook enkel en alleen om onze dienstverlening mogelijk te maken.

We verwerken de gegevens nauwkeurig en correct en daarnaast bewaken we de bewaartermijn van alle gegevens, zodat we ze niet langer bijhouden dan strikt nodig.

In wzc Ter Burg en bij de administratie zijn er maatregelen die de gegevens beschermen. Zo komen ze niet in de handen van onbevoegden of derden of verdwijnen ze niet zomaar.

Als je nog vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bijhouden, stuur dan gerust een mail of bel even! Onze gegevens vind je terug onderaan de webpagina.