Ons huis is een sociaal netwerk waar elke bewoner zijn plaats heeft. Samenleven in een grote groep vraagt om een goede organisatie, regels en afspraken. Inspraak en medezeggenschap in het huis waar je woont, is een recht voor elke individuele bewoner. Het is dan ook maar logisch dat bewoners en familie inspraak hebben in onze werking. Daarom organiseert ons huis minstens vier keer per jaar een familie- en bewonersraad. Hierin kan iedereen ideeën, bemerkingen en suggesties geven. De bewonersraad heeft inspraak en kan advies uitbrengen over alle aangelegenheden die de algemene werking van het WZC betreffen. In samenspraak met de directie wordt dan een beslissing genomen.

Interesse om deel te nemen als familielid aan deze raad? Laat dan zeker iets weten!